Seniorenraad-Zwijndrecht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Koninklijke onderscheiding
Het seniorlid Arie Joosse heeft op 26 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen
uit handen van
burgermeester R. Strijk
Welkom op de website van de seniorenraad Zwijndrecht.

De Seniorenraad Zwijndrecht  is door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen als klankbord voor het ouderenbeleid in Zwijndrecht.
De seniorenraad  is niet gebonden aan enige politieke, maatschappelijke of religieuze stroming. De seniorenraad  adviseert het college gevraagd en ongevraagd en doet dit zonder last of ruggespraak.

De Seniorenraad Zwijndrecht is ingesteld door het college van B&W met als taak hen te adviseren over het ouderenbeleid in Zwijndrecht. Net als in voorgaande jaren blijven wij ons ook in 2019 van deze taak bewust.

Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet als het gaat om het welbevinden van ouderen in Zwijndrecht . Waar nodig brengen wij gevraagd en ongevraagd een advies uit aan het college.
Onze contacten met de fracties in de gemeenteraad zijn daarbij van groot belang.
Van grote waarde achten wij tevens de relaties met de woningcorporaties, zorginstellingen, ouderenorganisaties, culture groeperingen en vooral de oudere inwoners van Zwijndrecht

De Seniorenraad richt zich op:
Zorg en Welzijn Wonen, Leefomgeving, Veiligheid en Vervoer

De eerstvolgende vergadering vind plaats op 5 februari 2019
Voor ALLE data klikt u hier
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu